กระจกสี

กระจกสีหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ากระจกดูดซับความร้อน ผลิตขึ้นโดยการผสมออกไซด์ของโลหะ เช่น เหล็ก โคบอลท์หรือซีเลเนียมเข้าไปในส่วนผสมในขั้นตอนการผลิตกระจก ทำให้กระจกมีสีสันรวมถึงคุณสมบัติในการดูดซับความร้อนจากดวงอาทิตย์ที่ส่องมากระทบผิวกระจกและลดปริมาณของแสงทีผ่านกระจกลง ปริมาณแสงที่จะทะผ่านกระจกสีตัดแสงขึ้นอยู่กับสีและความหนาของกระจก ปัจจุบันมีการผลิตกระจกสีมากมายหลายสีที่นิยมใช้กันทั่วไปได้แก่สีเขียว สีชา สีฟ้าน้ำทะเล สีฟ้าคลาสสิค สีเขียวอมฟ้าและสีเขียวหยก

กระจกสีที่ดี นอกจากให้ความสวยงามด้านสีสันและมีความสดใสของเนื้อกระจกที่บริสุทธิ์แล้ว จะต้องมีคุณสมบัติในการลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ให้ผ่านเข้ามาภายในอาคารน้อยที่สุด คุณสมบัติกระจกที่ดีจะต้องยอมให้แสงสว่างผ่านได้มากและยอมให้ความร้อนผ่านได้น้อยและมีค่าสัมประสิทธิ์การบังแดดต่ำ

กระจกสีหรือกระจกดูดซับความร้อน